Werkwijze

HOE WERKT HET?

Informatie inwinnen en hulpvraag voorleggen

Misschien wilt u graag meer weten hoe ik werk en wat ik kan betekenen voor uw kind. Dan kunt u me altijd telefonisch benaderen. U kunt dan de hulpvraag aan me voorleggen en we kunnen dan kijken of we vervolgen met een aanmelding.

Aanmelding

Na aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor het intakegesprek. Voorafgaand aan dit intakegesprek ontvangt u een vragenlijst, waarin alle gegevens en informatie over uw kind en het probleem kunnen worden ingevuld. Ik stel het op prijs als ik de vragenlijst een week voor het intakegesprek ingevuld terug kan ontvangen.

Leeftijd

De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) stelt dat bij kinderen tot 12 jaar de gezaghebbende ouders samen beslissen over de medische behandeling. Bij kinderen tussen de 12 en 16 is daarnaast ook de instemming van het kind zelf nodig. Vanaf 16 jaar beslissen kinderen in principe zelf over hun behandeling.

Vanaf 12 jaar mag het kind bij het intakegesprek aanwezig zijn. Vanaf 16 jaar mogen kinderen zich aanmelden zonder de ouders.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt gezamenlijk onderzocht of het kind geholpen kan worden door kindertherapie. Indien u beiden zich hierin kunnen vinden, ontvangt u een schriftelijke behandelovereenkomst waarin alle zakelijke aspecten van de therapie zijn vastgelegd. De therapie gaat van start als beide ouders hebben ondertekend. Het is belangrijk dat u uw kind voorbereid op de kindertherapie.

Inhoud van de sessies

In de therapie worden allerlei materialen en hulpmiddelen gebruikt die bij de belevingswereld van het kind passen. De interventietechnieken worden gekozen die bij de belevingswereld en het ontwikkelniveau van het kind hoort. Sommige kinderen uiten zich via spel, anderen via creativiteit en anderen praten gemakkelijk en graag. Sommige kinderen zijn tijdens de sessies stil en hebben meer tijd nodig zich te geven, andere kinderen zijn weer enthousiast en coöperatief. Ieder kind is anders en zal met respect worden behandeld.

De eerste sessies

De eerste sessies zijn er voornamelijk om een vertrouwensband tussen kind en therapeut te krijgen om van daaruit het probleem en/of de klacht helder te krijgen. Zonder deze vertrouwensband is therapie niet mogelijk.

 

Oudergesprek

Na deze eerste sessies maak ik een afspraak voor een oudergesprek om in te zoomen op het probleem en de behandeling die daarop gaat volgen. Dan bespreken we hoe u het proces van het kind zo goed mogelijk kunt ondersteunen. Al tijdens de eerste sessies kan het gebeuren dat er al een positieve verandering waarneembaar. Let wel: het kind mag zelf aangeven wat het graag wil dat ik vertel. Dat kan soms moeilijk zijn voor ouders, maar is wel in het belang van het groeiproces.

Het vervolg van de sessies

Het kind werkt verder aan het probleem, zodat het weer z’n eigen kwaliteiten leert zien en leert toe te passen en daardoor weer blijer en meer ontspannen door het leven kan gaan. Soms zijn de sessies wekelijks, soms kan het ook om de week. Dit ligt voornamelijk aan het kind en de problematiek.

 

Tussenevaluatie

Elke 5 sessies wil ik graag een tussenevaluatie met de ouders, zodat we met z’n allen transparant zijn en dezelfde weg vervolgen.

Afronding

Het kind geeft meestal zelf de afronding aan. Het kind voelt zelf wanneer het klaar is en ‘alleen’ verder kan gaan. De laatste sessie zal dan ook in het teken staan van het vieren van het succes.

Privacy

Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden eisen gesteld aan de manier waarop ik met uw gegevens omga, ik streef er naar om aan de gestelde vereisten in de AVG te voldoen. U kunt er hier meer over lezen

Close Menu