Werkwijze

Informatie inwinnen

Misschien wil je graag meer weten hoe ik werk en wat ik kan betekenen voor jou en je kind. Dan kun je me altijd telefonisch benaderen. Je kunt dan de hulpvraag aan me voorleggen en we kunnen dan kijken of we vervolgen met een aanmelding. Je kunt ook eerst even kennis maken met mij op mijn wekelijkse inloop-uurtje (via afspraak)
 
Er is geen verwijzing van de huisarts nodig om met kinder- en jeugdtherapie te beginnen.

Aanmelden

Na de aanmelding maken we samen een afspraak voor het intakegesprek. Voorafgaand aan dit intakegesprek ontvang je een vragenlijst, waarin alle gegevens en informatie over je kind en het probleem kunnen worden ingevuld. Ik stel het op prijs als ik de vragenlijst een week voor het intakegesprek ingevuld en ondertekend terug kan ontvangen. Als je kind 12 jaar en ouder is, ondertekent hij of zij ook. Is je kind 16 jaar oud, dan kan hij of zij zich zonder ouders aanmelden.

Tijdens het intakegesprek wordt gezamenlijk onderzocht of je kind geholpen kan worden door kindertherapie. Het is belangrijk dat je je kind voorbereidt op de kindertherapie.

Leeftijd

De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) stelt dat bij kinderen tot 12 jaar de gezaghebbende ouders samen beslissen over de medische behandeling. Bij kinderen tussen de 12 en 16 is daarnaast ook de instemming van het kind zelf nodig. Vanaf 16 jaar beslissen kinderen in principe zelf over hun behandeling.Vanaf 12 jaar mag het kind bij het intakegesprek aanwezig zijn. Vanaf 16 jaar mogen kinderen zich aanmelden zonder de ouders.

De inhoud van de sessies

In de therapie worden allerlei materialen en hulpmiddelen gebruikt die bij de belevingswereld van het kind passen. De interventietechnieken worden gekozen die bij de belevingswereld en het ontwikkelniveau van het kind hoort. Sommige kinderen uiten zich via spel, anderen via creativiteit en anderen praten gemakkelijk en graag. Sommige kinderen zijn tijdens de sessies stil en hebben meer tijd nodig zich te geven, andere kinderen zijn weer enthousiast en coöperatief. Ieder kind is anders en zal met respect worden behandeld.

De eerste sessies

De eerste sessies

De eerste sessies zijn er voornamelijk om een vertrouwensband tussen je kind en mij te krijgen om van daaruit het probleem en/of de klacht helder te krijgen. Zonder deze vertrouwensband is therapie niet mogelijk. Het zou zelfs kunnen gebeuren dat tijdens de eerste sessies een positieve verandering waarneembaar is.

Indien nodig en na overleg met het kind kijk ik of het nodig is om met jullie een gesprek aan te gaan. Bij dit gesprek ligt de nadruk op advies in de thuissituatie. Dan is het ook wat duidelijker hoe je het beste het leerproces van je kind kunt ondersteunen.  Let wel: je kind mag zelf aangeven wat het graag wil dat ik vertel. Dat kan soms moeilijk zijn voor ouders, maar is wel in het belang van het groeiproces.

Gesprekken

Het vervolg van de sessies

Je kind werkt verder aan de uitdaging en de te leren vaardigheid. Het leert zijn of haar eigen kwaliteiten weer te zien en ook in te zetten in het leerproces. Door dit inzicht en het gebruik ervan, kan je kind weer blijer en meer ontspannen door het leven kan gaan. Vaak zijn de sessies wekelijks, soms kan het ook om de week. Dit ligt voornamelijk aan je kind en de uitdaging waar het aan gaat werken. Of je kind is al wat verder in het proces en gaat met de nieuwe vaardigheden oefenen.

 

De afronding

Vaak voelt het kind dat het aan een afronding toe is en zal dat ook in de meeste gevallen aangeven. Het is dan klaar en zal ‘alleen’ verder gaan. Dat kan best spannend zijn en natuurlijk ga je thuis verder gaan met het supporten van je kind.

De laatste sessie staat dan ook in het teken van het vieren van het succes. 

Eindevaluatie

Aan het eind van het traject vindt er een eindevaluatie plaats waarbij weer de nadruk ligt op het geven van advies bij het verder begeleiden van het kind. 

Bel maar als je meer wilt weten; ik help graag

Close Menu