Kinder- en Jeugdtherapie

Kinder- en Jeugdtherapie

Het is voor ouders niet altijd een gemakkelijk onderwerp om over de struikelblokken van zijn of haar kind te praten. Niemand wil dat zijn of haar kind of teenager therapie nodig heeft. Toch kunnen er zich situaties voordoen of gebeurtenissen plaatsvinden die ertoe kunnen leiden een therapeut in te schakelen. Je wilt als ouder het allerbeste voor je kind en je probeert je kind zo goed mogelijk te ondersteunen. Echter, soms is het goed om het even los te laten en professionele hulp in te schakelen. Het kan gemakkelijker voor een kind of teenager zijn om tegen iemand te praten die los staat van de familie, want ook een kind wil dat zijn ouders gelukkig zijn en wil soms daarom niet altijd alles zeggen en vertellen.

Soms weet een kind zelf niet wat het voelt van binnen en dan kan de kinder- en jeugdtherapeut met interventies dichter bij het dilemma komen en het kind begeleiden bij het oplossingsproces.

De nadruk ligt op positiviteit

Kinder- en Jeugdtherapie Wereldkind kijkt naar de aspecten die goed gaan in het leven; ik kijk niet naar er niet goed gaat in het leven, maar juist op wat er wel goed gaat. Deze benadering kijkt naar goede eigenschappen van een kind en kan er voor zorgen dat de motivatie groter wordt. Dan kijk je dus naar mogelijkheden  in plaats van onmogelijkheden. Je kunt dus wel naar de problemen kijken, maar vanuit de kracht van je mogelijkheden.

Therapeutische sessies kunnen zich focussen op een optimistische toekomst, positieve ‘coping’ strategieën en het opbouwen van eigenwaarde, zelfvertrouwen en andere kwaliteiten in kinderen en jeugdigen. 

Veilig plekje

Kinder- en jeugdtherapie (ook wel counseling genoemd) biedt net als bij therapie voor volwassenen een veilige plek. De therapeut luistert op een emphatische manier en biedt door interventies de mogelijkheid om gedachten, gevoelens en gedrag te laten veranderen. Kinderen en teenagers krijgen emotionele support en worden gesteund in het bereiken van hun doel. De sessies zijn altijd oplossingsgericht en ze zijn gericht op het oplossen van conflicten, het begrijpen van gedachten en gevoelens en op het vinden van nieuwe oplossingen voor hun uitdaging.  

Gedurende de sessies worden een aantal doelen voor ogen gehouden:

 • werken aan eigenwaarde
 • hulp om de communicatieve vaardigheden van het kind te verbeteren 
 • stimuleren van een gezonde persoonlijke ontwikkeling
 • werken aan verbinding met je emoties en ermee om leren gaan
 • verbeteren van de emotionele vocabulaire van het kind

Ik ben er voor je...

Je kunt bij mij terecht voor een groot aantal uitdagingen in het leven. Wat is er mooier dan struikelblokken in je leven aan te pakken en gelukkiger door het leven te gaan?  

 • scheiding
 • stress management
 • negatieve gedachten en overtuigingen
 • verlies van een dierbaar iemand
 • verhuizen, vrienden achterlaten
 • ruzies met broers en zussen
 • omgaan met boosheid
 • traumatische ervaring
 • pesten
 • bang zijn

Kijk hier voor meer informatie 

Invalshoeken

Vanuit de integratieve benadering bekijk ik het kind vanuit zes verschillende invalshoeken:

 • Het onverwerkte verleden; een oude, nare ervaring kan verwerkt worden,
 • Het zoeken naar zingeving en vorming van identiteit; wie ben je, wat wil je, wat zijn je sterke kanten?
 • De relatie met het gezin en omgeving; welk mogelijk gedrag past het kind toe om z’n omgeving iets te vertellen.
 • Het lichaam; psychische klachten kunnen in het lichaam gevoeld worden. Door de therapie worden lichaam en geest weer geïntegreerd.
 • De verhouding van draagkracht en draaglast, oftewel het omgaan met stress.  In de therapie kan gewerkt worden aan draagkracht vergroten en draaglast verkleinen.
 • Het aanleren en afleren van gedrag

De geïntegreerde aanpak zorgt ervoor dat het kind centraal blijft staan en niet hoeft te voldoen aan de visie of een methodiek van de therapeut.

Kennismaken? Maak een afspraak voor het inloop-uur

Close Menu