Kindercoaching

Het hier en nu

Kindercoaching is een kortdurende, laagdrempelige manier van hulpverlening waarbij de oplossing in het hier en nu wordt gezocht.

Je kind kan te maken krijgen met een probleem, een situatie of een gebeurtenis waardoor ze niet lekker in hun vel zitten. Voor een ouder is het niet altijd gemakkelijk om er achter te komen wat er zich afspeelt in de gedachten van het kind. Vaak vinden kinderen het ook moeilijk om precies uit te leggen waar het niet lekker zit.

 

Inzetten van kwaliteiten

Op een spelenderwijze en oplossingsgerichte manier wil ik het kind laten zien welke kwaliteiten het in zich heeft. De oplossing zit vaak in het kind zelf. Als ik met het kind ga werken kijk ik niet naar een probleem, maar zoek ik samen met het kind naar de vaardigheid die het wil leren.Het ZELF ontdekken, oefenen en ervaren staat centraal. Wanneer een kind zich bewust is van zijn kwaliteiten, leert hij deze gericht in te zetten en zo problemen zelf op te lossen. Het zelfvertrouwen groeit en je kind leert dat het zelf heel veel kan!

Interventies

De invulling van mijn begeleiding stem ik af op het kind, de vraag en de situatie op dat moment. Met behulp van creatief materiaal, spelletjes, coachingskaarten, (prenten)boeken, muziek & rap, ademhalingsoefeningen en therapeutische poppen vertelt het kind mij zijn of haar verhaal.Daar gaan we in kleine, haalbare stappen spelenderwijs mee aan de slag.De leeftijd van het kind en de hulpvraag is bepalend voor welke interventies ik ga inzetten.

De duur

Gemiddeld duurt een coachingstraject 5 tot 10 sessies lang, afhankelijk van de hulpvraag van het kind. Zowel coach als ouders kunnen aangeven of ze een tussenevaluatie willen, om het verloop van de sessies zo goed mogelijk te begeleiden.

Het kan zijn dat er tijdens de eerste sessies blijkt dat er een dieperliggende problematiek aanwezig is en dan is het belangrijk om samen met de ouders en het kind/jongere de voortgang van het traject te bepalen. Ik benader de ouders om dit te evalueren en te bespreken.

Bel me als je meer wilt weten

Close Menu