Kinder- en Jeugdtherapie

Ik-sterkte

Kinder- en Jeugdtherapie is een kortdurende en effectieve vorm van psychotherapie voor kinderen en jeugdigen in de leeftijdsfase vanaf 4 jaar tot 21 jaar.

Deze vorm van therapie zorgt er voor dat het kind weer controle krijgt over waar het  last van heeft. Het leert eigen keuzes te maken en daarop te vertrouwen. Het ontwikkelt ik-sterkte en krijgt zelfvertrouwen in z’n eigen kracht en kwaliteiten. Zo kan het kind, en ook ouders,  zich weer gelukkiger voelen en op een prettige manier functioneren in het dagelijks leven.

Binnenwereld

Tijdens de therapie krijgt het kind alle ruimte en erkenning om, op een leuke en ontspannen manier, te werken aan wat voor het kind belangrijk is. Door deze vorm van werken kan het kind naar z’n binnenwereld kijken en leren met een bepaalde klacht om te gaan of aan te pakken.

Het kind weet, bewust of onbewust, precies wat het nodig heeft en kan ook met een oplossing komen. Deze oplossing is vaak op onbewust niveau aanwezig, maar door allerlei spel- en interventietechnieken werk ik met het kind naar deze oplossing toe. Het kind heeft al vele kwaliteiten en daar waar het kind goed in is  wordt gebruikt om te versterken en daardoor succeservaringen op te bouwen.

Samenwerking

Ik werk dan ook altijd met de klacht van het kind, al ligt die vaak op één lijn met de vraag van de ouders. Samenwerking met de ouders is daarbij van groot belang.

De diagnose richt zich vooral op de vraag; wat is de binnenwereld van het kind, wat is de onderliggende pijn en hoe beschermt een kind zich hiertegen. Daarbij kijk ik ook naar de relaties in het gezin en de relaties met de buitenwereld zoals school, vrienden en vriendinnen etc. Kinder- en Jeugdtherapie Wereldkind maakt hierbij gebruikt van kennis, inzichten en interventies uit verschillende psychologische modellen.

Invalshoeken

Vanuit de integratieve benadering bekijk ik het kind vanuit zes verschillende invalshoeken:

  • Het onverwerkte verleden; een oude, nare ervaring kan verwerkt worden,
  • Het zoeken naar zingeving en vorming van identiteit; wie ben je, wat wil je, wat zijn je sterke kanten?
  • De relatie met het gezin en omgeving; welk mogelijk gedrag past het kind toe om z’n omgeving iets te vertellen.
  • Het lichaam; psychische klachten kunnen in het lichaam gevoeld worden. Door de therapie worden lichaam en geest weer geïntegreerd.
  • De verhouding van draagkracht en draaglast, oftewel het omgaan met stress.  In de therapie kan gewerkt worden aan draagkracht vergroten en draaglast verkleinen.
  • Het aanleren en afleren van gedrag

De geïntegreerde aanpak zorgt ervoor dat het kind centraal blijft staan en niet hoeft te voldoen aan de visie of een methodiek van de therapeut.

Bel maar, ik ben er voor je

Close Menu