Wkkgz

Heeft u een klacht ?

 

Alle zorgverleners in Nederland moeten voldoen aan de eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld.

Via mijn beroepsorganisatie de NFG ben ik aangesloten bij de geschillencommissie.

U hebt een klacht over de geboden zorg door de therapeut.

En dan?

Stap 1: Praat met uw therapeut.

Als uw therapeut niet weet dat u ontevreden bent, kan zij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt uw therapeut het op prijs dat zij de gelegenheid krijgt om er met u over te praten.

Stap 2: Klachtenfunctionaris.

Komt u er samen niet uit, of ziet u om bepaalde redenen af van een gesprek met uw therapeut, dan kunt u bemiddeling door een onafhankelijke klachtfunctionaris aanvragen bij Quasir. 

Zodra de klachtfunctionaris uw klacht heeft ontvangen informeert u deze over de verdere procedure.

Stap 3: Geschilleninstantie.

Als ook dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u de klacht als een geschil melden aan de Stichting Zorggeschil. Zorggeschil neemt uw klacht in behandeling en komt tot een voor alle partijen bindende uitspraak.

Gegevens Kinder- en Jeugdtherapie Wereldkind

NAAM Kinder- en Jeugdtherapie Wereldkind

ADRES Prins Clauslaan 1-A, 6241 GK Bunde

TELEFOON +31 (0)6 832 40 750

KAMER VAN KOOPHANDEL 64856380

BEROEPSORGANISATIE NFG REGISTRATIENUMMER 8855

BEROEPSORGANISATIE ADIONA REGISTRATIENUMMER 379

RBCZ LICENTIE 180670R

SKJ REGISTRATIE 120004464

AGB – CODE ZORGVERLENER 90105595

AGB – CODE PRAKTIJK 90064882

Bel maar als je meer wilt weten; ik help graag

Close Menu