Aanbod

Aanbod

Als ouder wil je het beste voor je kind. 

Als er dan een moment komt dat je ziet dat je kind niet lekker in z’n vel zit, uit balans is of niet weet hoe het met een bepaalde situatie om moet gaan, dan wil je als  ouder graag hulp bieden. Dat is niet altijd gemakkelijk en het kan daarom fijn zijn professionele hulp in te schakelen. Kinder- en Jeugdtherapie Wereldkind biedt deze hulp en kan op diverse manieren een rol spelen in het ‘in de kracht zetten van het kind of teenager’. Onze hulp kan in de vorm zijn van psychosociale hulp, coaching en ouderbegeleiding. 

Samen kijken we wat het beste aansluit bij de problematiek van het kind of de teenager.

Kinder- en Jeugdtherapie Wereldkind doet dit op een oplossingsgerichte manier, zodat het kind en teenager voelt dat het weer een bepaalde situatie aankan met nieuwe geleerde ‘tools’.

Kindercoaching is een kortdurende, laagdrempelige manier van hulpverlening waarbij de oplossing in het hier en nu wordt gezocht. Op een spelenderwijze en oplossingsgerichte manier wil ik het kind laten zien welke kwaliteiten het in zich heeft. De oplossing zit vaak in het kind zelf. Als ik met het kind ga werken kijk ik niet naar een probleem, maar zoek ik samen met het kind naar de vaardigheid die het wil leren.

Kinder- en Jeugdtherapie is een kortdurende en effectieve vorm van psychotherapie voor kinderen en jeugdigen in de leeftijdsfase vanaf 4 jaar tot 21 jaar.

Deze vorm van therapie zorgt er voor dat het kind weer controle krijgt over waar het  last van heeft. Het leert eigen keuzes te maken en daarop te vertrouwen. Het ontwikkelt ik-sterkte en krijgt zelfvertrouwen in z’n eigen kracht en kwaliteiten. Zo kan het kind, en ook ouders,  zich weer gelukkiger voelen en op een prettige manier functioneren in het dagelijks leven.

Ouders spelen de belangrijkste rol in het leven van een kind. Als een kind in therapie of kindercaching is kan er een beweging in het gezin, het systeem plaatsvinden. Jij als ouder zal deze verandering merken en je zult zien dat het hele gezin mee gaat veranderen. Dat kan onwennig zijn en het is daarom goed om samen met mij deze verandering een plek te geven. Ik wil zo goed mogelijk deze verandering begeleiden en ondersteunen. 

Bel gerust eens op en bekijk de mogelijkheden

Close Menu